Organizace
* Všechny položky označené hvězdičkou jsou povinné.


Poznámka organizaceDo poznámky můžete uvést například zvláštní požadavky na fakturaci (požadavek na digitální verzi faktury, číslo objednávky, číslo grantu, určit osobu, které bude zaslána faktura, rozdělení přihlášek na více faktur apod.).
Zpracovatel přihláškyJe-li zpracovatelem přihlášky jiná osoba než vlastní účastník, potvrzuje jejím odesláním, že má oprávnění tak činit a že mu přihlašovaná osoba k tomuto dala výslovný souhlas.
Účastník
Na tyto kontakty budou účastníkům zasílány důležité organizační informace. Je proto důležité, aby byl uveden správný e-mail účastníka.
Vegetariánský oběd

- Účastnický poplatek

Dovolujeme si Vás upozornit, že jsme oproti minulým ročníkům upravili pravidla pro přiznání slev na vložném. Veškeré potřebné informace získáte v tomto podrobném přehledu.
+ Předkonferenční seminář
+ Přihláška přednášky
+ Přihláška posteru
+ Přihláška internetové aplikace

Organizační informace

Faktura bude vystavena pouze pro účastníky, kteří neuplatňují 100% slevu na vložném, a neslouží proto jako potvrzení o registraci k účasti. Toto potvrzení bude registrovaným účastníkům zasláno samostatně.

Neuvede-li účastník (zpracovatel přihlášky) předem výslovně jinak, bude mu faktura zaslána v tištěné podobě. V případě potřeby digitální verze faktury proto prosím tuto skutečnost uveďte v přihlášce do pole Poznámka.

V rámci konference může být pořízena fotografie, video záznam, audio záznam, či audiovizuální záznam účastníka a jeho projevů osobní povahy. Svojí účastí na konferenci s tímto její návštěvnici souhlasí a dávají licenci k jejich užití. Více informací k rozsahu oprávnění organizátora užít projevů osobní povahy a k rozsahu udělované licence naleznete ZDE.

V ceně konference je zahrnut vstup na konferenci, materiály, občerstvení a stravné první den konference. Přijetí přihlášky by mělo být každému účastníkovi potvrzeno nejpozději do 14 dnů. V případě, že by se tak nestalo, kontaktujte nás prosím e-mailem na konference@arcdata.cz nebo na tel. čísle 224 190 539.

Zpracovatel přihlášky potvrzuje, že on (resp. přihlašovaný účastník) souhlasí s fakturačními a storno podmínkami konference a bere na vědomí zpracování osobních údajů v potřebném rozsahu pro účely zajištění účasti na konferenci.